Neem contact op

Heeft u vragen, suggesties of andere onderwerpen waar we u mee kunnen helpen? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met u op.

Slide-in ContactformulierHenk Leemhuis

Henk Leemhuis – Voorzitter

Woonplaats: Hardenberg

Henk Leemhuis is bestuurslid van Platform Inclusief gemeente Hardenberg sinds 22-01-2020

Werkzaam als fysiotherapeut en maatschapslid bij de eerstelijnspraktijk De Haere; daarnaast voorzitter van de Regiegroep Sport- en Beweegakkoord Gemeente Hardenberg en bestuurslid van Vitaal Vechtdal en de Participatieraad Hardenberg.

Henk Leemhuis, Voorzitter Platform Hardenberg Inclusief
‘Wat voor de meeste mensen vanzelfsprekend is, kan voor iemand met een beperking een onmogelijkheid zijn. Terwijl dat niet altijd nodig is. Door te luisteren naar mensen en samen te kijken naar oplossingen is er vaak meer mogelijk dan je denkt. Dat betekent niet dat we álle hobbels of obstakels kunnen wegnemen. Vanuit een rolstoel is het bovenste schap in een supermarkt niet bereikbaar, maar we kunnen niet van supermarkten vragen dat ze alle schappen verlagen. Wel dat de winkel zelf goed bereikbaar is of dat medewerkers pro-actief aangeven dat ze zo nodig graag even meelopen.

Toegankelijkheid omvat meer dan veilige trottoirs. Het gaat ook over bewustwording creëren en kennis overdragen aan winkeliers en ondernemers. Over in gesprek gaan met beleidsmakers en voorlichting geven op scholen.

Inclusiviteit is een breed begrip en heeft ook betrekking op culturele achtergronden en seksuele oriëntaties, genders en geslachten. Ook mensen uit deze groepen worden in de samenleving geconfronteerd met beperkingen of uitsluiting. Als Platform Inclusief willen we voor hen ook een klankbordfunctie vervullen. We hebben heus niet alle oplossingen, maar de de ambitie om iedereen mee te kunnen laten doen in de samenleving is er zeker. En dat begint vaak met luisteren en je verdiepen in andere mensen.’

Heeft u een vraag die u met ons wilt delen? Neem contact met ons op.

$

Vragen of suggesties?

Heeft u een suggestie over een bepaald thema? Wij staan altijd open voor suggesties. Als klankbord voor de Gemeente Hardenberg gaan wij graag het gesprek aan.

Ga naar de inhoud